Ślub Cywilny

Ślub cywilny jest to prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego. Zawierany jest on w Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji - dokumenty można złożyć w dowolnym USC. Sama ceremonia odbywa się w obecności kierownika USC, a przy ślubie musi być obecnych przynajmniej dwóch pełnoletnich świadków.

Termin należy zarezerwować najwcześniej na 6 miesięcy przed ślubem, a najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą.

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa to:

  • dowody osobiste,
  • skrócone odpisy aktu urodzenia (mogą być stare)
  • wniesienie opłaty – 84 zł.

Podczas rezerwacji terminu musicie także złożyć oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz podjąć decyzję jakie nazwisko będzie nosiła Pani Młoda po ślubie oraz dzieci z Waszego związku.

Our website is protected by DMC Firewall!